Overzicht maatregelen woningmarkt

< Ga terug

Overzicht maatregelen woningmarkt

Het kabinet heeft de begroting voor 2014 gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Een overzicht van maatregelen voor de woningmarkt. Daarnaast heeft minister Blok een nieuwe opzet voor het huurstelsel geformuleerd waarmee de ministerraad heeft ingestemd. 

- Aftrek hypotheekrente beperkt

- Tijdelijk 100.000 euro belastingvrij schenken
- Ook hypotheekgarantie voor herfinancieren restschuld
- Miljarden uit pensioenspaarpot in hypotheken gestoken
- Nieuwe opzet bepaling maximale huurprijs

 Aftrek hypotheekrente beperkt

Het maximale aftrekpercentage voor hypotheekrente gaat vanaf 2014 met 0,5 procentpunt per jaar omlaag. De hypotheekrenteaftrek vindt bij hoge inkomens in de hoogste, vierde belastingschijf, daardoor niet langer plaats tegen het belastingtarief in die schijf (52%). Dit treft hoge inkomens die hiervoor gecompenseerd worden met een verlenging van de derde belastingschijf, waardoor een deel van hun inkomsten in een lager tarief valt.

Tijdelijk 100.000 euro belastingvrij schenken

Om de woningmarkt een impuls te geven heeft het kabinet besloten om particulieren vanaf 2014 meer belastingvrij te laten schenken. Nu mogen ouders hun kinderen 51.407 euro schenken als het geld aan financiering van een eigen woning besteed wordt. Volgend jaar loopt deze grens op tot 100.000 euro en mag die ook benut worden om aan anderen dan eigen kinderen te schenken. Lees hier meer:

Ook hypotheekgarantie voor herfinancieren restschuld

Van 1,7 miljoen huishoudens staan de hypotheken onder water. Voor hen wacht een restschuld als ze het huis nu willen verkopen. Op dit moment lopen veel mensen er tegenaan dat de restschuld lastig mee te financieren is bij een nieuwe hypotheek. Het kabinet heeft daarom besloten om het mogelijk te maken om ook Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te krijgen voor het financieren van (een deel van) de restschuld. Hierdoor worden banken mogelijk soepeler met het meefinancieren van de restschuld. Hoe deze maatregel precies wordt uitgewerkt is nog niet bekend.


Miljarden uit pensioenspaarpot in hypotheken gestoken

Het kabinet wil de woningmarkt een impuls geven door te zorgen dat pensioenfondsen er geld in steken. Hiertoe onderhandelt het kabinet met pensioenfondsen over de oprichting van een Nationaal Hypotheek Instituut. Dit wordt een hypotheekbank waar tientallen miljarden aan pensioengeld ingestopt wordt om hypotheken van banken op te kopen. De overheid staat garant voor dit geld, zodat de pensioenfondsen vrijwel geen risico lopen. De details van de oprichting van deze nieuwe bank zijn nog niet bekend.

 

Nieuwe opzet bepaling maximale huurprijs

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd om de WOZ-waarde bij de bepaling van de maximale huurprijs een prominente plek te geven. De in het Woonakkoord afgesproken aanpassing van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) leidt tot een eenvoudiger stelsel waarin de woonkwaliteit en de locatie beter tot uitdrukking komen in de maximale huurprijs. Dat draagt bij aan een beter functionerende woningmarkt.
 
In het huidige WWS worden oppervlakte en voorzieningen (keuken, sanitair, energieprestatie) gewaardeerd met punten die opgeteld een maximale huurprijs opleveren. De gewildheid en locatie van de woning komen in het huidige puntenstelsel minder goed tot uitdrukking.
 
Het kabinet wil nu in het WWS de categorieën woonomgeving en woonvorm (eengezinswoning, flat) waarderen op basis van de WOZ-waarde. Met behoud van de verdiencapaciteit voor verhuurders, een voorwaarde uit het Woonakkoord, vervallen met de herziening de zogeheten schaarstepunten in de tien regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is.
 
De voorgetelde aanpassingen leiden ertoe dat afhankelijk van de WOZ-waarde de maximale huurprijs kan variëren. Een stijging hoeft voor zittende huurders geen gevolgen te hebben omdat de feitelijke huurprijs vaak onder de maximale huurprijs ligt. Bovendien mag de huur niet verder stijgen dan met het jaarlijks vastgestelde wettelijke percentage. Andersom kan een huurder  om een huurverlaging vragen als de maximale huurprijs onder het niveau van de feitelijke huurprijs komt.
 
Het kabinet streeft ernaar het nieuwe Woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2014 in te voeren. De wijzigingen gelden vooralsnog alleen voor zelfstandige woonruimtes.


Word lid

Blijf op de hoogte van de laatste projecten en ontwikkelingen op het gebied van verhuur en vastgoedbeheer.

 

Meld u nu aan!


Volg ons

Copyright © 2024. All rights reserved. Voorwaarden | Privacy Policy