Nieuwe Huurwet

< Ga terug

Nieuwe Huurwet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Blok (Wonen) om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen. Hiervoor heeft de minister wel het een en ander aan zijn aanvankelijke wetsvoorstel moeten veranderen. Lees hier wat er voor jou verandert als gevolg van de nieuwe huurwet.

Inkomen huurder tóch doorgegeven

Het initiële wetsvoorstel van minister Blok riep veel Kamervragen op en na twee dagen fel debat heeft de minister dan ook de nodige punten aan moeten passen. Zodoende wist minister Blok gisteren toch een ruime meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen. Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel was het aanpakken van scheefwoners: Blok wilde de Belastingdienst verplichten om inkomensgegevens van huurders aan verhuurders door te geven, zodat mensen die te veel verdienen niet meer in sociale huurwoningen kunnen blijven.

Vorige week oordeelde de Raad van State dat de Belastingdienst niet zomaar inkomensgegevens van huurders mag delen met verhuurders. Hiervoor is een expliciet in de wet genoemde verplichting nodig – en die was er tot op heden niet. In de nieuwe huurwet is deze verplichting wél expliciet opgenomen. Met andere woorden: de Belastingdienst móet jaarlijks de inkomensgegevens van huurders doorgeven aan de eigenaar van de woning. Dit betekent dat verhuurders de huurverhoging per 1 juli 2016 kunnen en mogen baseren op de inkomensgegevens van hun huurders.

Bewoners van een sociale huurwoning die hiervoor een te hoog inkomen hebben, kunnen door deze maatregelen op een huurverhoging van maximaal 4 procent plus inflatie rekenen. Op die manier wil de minister scheefwoners stimuleren om te verhuizen, in de hoop dat er zodoende meer sociale huurwoningen vrijkomen voor de lagere inkomens.

Gevolgen voor alle huurders

De jaarlijkse huurverhoging (per 1 juli) mag door corporaties berekend worden op basis van het inkomen van de huurder. Ook niet-scheefwoners kunnen daarom de gevolgen van de nieuwe huurwet voelen. Zo kunnen huurders die in 2014 meer dan 44.360 euro verdienden deze zomer maximaal 4,6 procent huurverhoging (4 procent plus 0,6 procent inflatie) krijgen. De huur voor de laagste inkomens (tot 34.678 euro) mag met maximaal 2,1 procent stijgen, terwijl de groep hier tussenin de huur met maximaal 2,6 procent ziet toenemen. Let wel: dit zijn de maximale stijgingen. Een verhuurder kan ervoor kiezen om de huur minder hard te verhogen.

Twee bevolkingsgroepen worden door minister Blok gespaard: gepensioneerden en huishoudens met vier gezinsleden of meer. Voor hen geldt de grens van 2,1 of 2,6 procent (afhankelijk van hun inkomen), ook wanneer ze scheefwonen. 

Overige aanpassingen

De nieuwe huurwet heeft nog meer gevolgen voor de huurmarkt. Dit zijn de belangrijkste:

Tijdelijke huurcontracten

Dankzij de nieuwe wet kunnen verhuurders een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar aanbieden. Mensen die wel (tijdelijke) woonruimte voor de verhuur beschikbaar hebben, maar vrezen om wegens de huurbescherming te lang aan deze huurders vast te zitten, moeten hiermee worden gestimuleerd om hun woonruimte toch tijdelijk te huur aan te bieden. Op deze manier zou het huuraanbod toenemen. Ook stemde de Kamer in met het invoeren van vijfjarige huurcontracten voor onzelfstandige woonruimte voor jongeren tot en met 27 jaar.

Passend toewijzen

Corporaties zijn verplicht tot het passend toewijzen van hun vrijkomende sociale huurwoningaanbod. Hiervan moeten zij jaarlijks minimaal 80 procent toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 35.739 euro. 10 procent van de vrijgekomen huurwoningen mag worden toegewezen aan huurders met een inkomen van maximaal 38.950 euro.

Aanpak onterechte prijsverschillen

Wanneer er een nieuwe huurder intrekt, kunnen verhuurders van sociale huurwoningen de huur flink opschroeven. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen ontstaan tussen vergelijkbare sociale huurwoningen. Nieuwe huurders betalen hierbij veel meer dan zittende huurders. Deze prijsverschillen worden aangepakt door de stijging van huurprijzen bij nieuwe huurders te beperken. Huurders die eigenlijk te weinig huur betalen voor de woonkwaliteit die hun huis biedt, kunnen een maximale huurverhoging van 2,5 procent plus inflatie tegemoet zien.

Woonbond gematigd positief

De Woonbond ziet voor- nadelen aan de nieuwe huurwet. De matiging van prijsstijgingen en het tegemoetkomen van startende huurders wordt toegejuicht, maar er klinkt ook kritiek. Zo vreest de bond dat de tijdelijke huurcontracten de positie van huurders zullen ondermijnen. Daarbij vindt de Woonbond het feit dat de Belastingdienst inkomensgegevens mag verstrekken aan verhuurders een aantasting van de privacy van de huurder.

(BRON: Nu.nl)


Word lid

Blijf op de hoogte van de laatste projecten en ontwikkelingen op het gebied van verhuur en vastgoedbeheer.

 

Meld u nu aan!


Volg ons

Copyright © 2024. All rights reserved. Voorwaarden | Privacy Policy