Artikel uit 2015 Debiteuren/Crediteuren in de woonkamer

< Ga terug

Artikel uit 2015 Debiteuren/Crediteuren in de woonkamer

Debiteuren/Crediteuren in de woonkamer

 


De crisis, het internet, kabinetsbesluiten, fusies, flexwerken, thuiswerken, bezuinigingen in de zorg, het zijn slechts enkele oorzaken waardoor steeds meer kantoren en zorgcomplexen in Nederland leeg komen te staan en leeg blijven staan. Want veel van deze gebouwen zijn niet meer interessant om te worden bezet door bedrijven en corporaties zitten met een overschot aan zorgvastgoed. En dit zal in de toekomst niet snel veranderen. Volgens verschillende ramingen wordt voorspeld dat leegstand eerder iets structureels is dan tijdelijk. Is sloop en het nieuw bouwen van woningen op deze locaties dan de enige oplossing? Nee, her ontwikkelen naar woonruimte lijkt een veel betere oplossing.
 


In Nederland is de woningnood van passende woonruimte nog altijd erg hoog. Door de onlangs ingevoerde strengere hypotheekregels en de flexibele arbeidscontracten is voor een grote groep, zoals alleenstaanden en jonge stellen, een woning kopen zo goed als onmogelijk. Tegelijkertijd zijn de wachtlijsten bij woningcorporaties te lang om inschrijven �berhaupt nog te overwegen. Door deze drempels kan het Nederlandse woningaanbod de vraag niet aan. Met name starters, kleine huishoudens en ouderen zijn hier de dupe van. 

Door het transformeren van leegstaande kantoren naar woonruimte kan een groot deel van de woningnood worden weg genomen en kunnen bovengenoemde groepen van passende woonruimte worden voorzien en kan een betere doorstroming op de woningmarkt worden bewerkstelligd. Daarnaast scheelt herontwikkeling veel geld, procedures, ontregeling van de infrastructuur en de omgeving. Ook zijn veel leegstaande gebouwen een ‘gezicht’ in een omgeving en is het zonde om deze gebouwen uit de omgeving te verwijderen. Door deze gebouwen te transformeren naar woonruimten houdt je omgevingen leefbaar. 

Huis van Verhuur is gespecialiseerd in het her ontwikkelen en transformeren van leegstaand vastgoed en afgewaardeerde grond, complexen en gebouwen. Of het nu gaat om bestaand vastgoed of compleet nieuwe complexen, Huis van Verhuur weet door strategisch handelen leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te behouden en te voorzien van een nieuwe waardevolle bestemming en duurzaam gebruik in de binnenstedelijke gebieden van voorname steden in heel Nederland. 

Huis van Verhuur heeft de expertise en marktkennis om projectontwikkelaars, overheden, maatschappelijke organisaties en institutionele en particuliere beleggers te voorzien van een advies als het gaat om posities (her)ontwikkeling in uitbreidingslocaties of het binnenstedelijk gebied. 

Daarnaast is Huis van Verhuur de ideale partner voor de invulling van woonruimten in de her ontwikkelde complexen. Door te zien waar de markt behoefte aan had en dus te kiezen voor een nieuw concept, richtte John Nadema, nu bijna 3 jaar geleden, Huis van Verhuur op. Een verhuurkantoor waar de huurder aan bod komt. Door de transparante werkwijze wist Huis van Verhuur in de daadwerkelijk behoefte van woningzoekende te voorzien. Huurder betaald bij Huis van Verhuur, buiten de huur en de borg, geen kosten. Huis van Verhuur beseft dat woonwensen veranderen. Huurders willen comfortabel wonen en dit alles tegen lage lasten. Zo hebben vele huurders via Huis van Verhuur hun woonruimte al gevonden en wonen naar alle tevredenheid inmiddels op verschillende locaties in Zwolle en Groningen. Ook in voormalige kantoren en zorgcomplexen. 

Bent u ge�nteresseerd in een nadere kennismaking, dan maken wij graag een afspraak met u. Wij horen graag. 


Word lid

Blijf op de hoogte van de laatste projecten en ontwikkelingen op het gebied van verhuur en vastgoedbeheer.

 

Meld u nu aan!


Volg ons

Copyright © 2024. All rights reserved. Voorwaarden | Privacy Policy